Monday, February 13, 2017

Animasi Pembelajaran Bahasa

Bagaimana kita belajar bahasa. Adakah dari perhatikan perbualan orang lain. Adakah daripada TV, daripada permainan, daripada buku?

No comments: